Ναυάγιο ανθυποβρυχιακού πλοίου

Καταδυόμενοι ακολουθώντας ένα χοντρό κάβο, απαλά μπροστά μας, αρχίζει να ξεδιπλώνεται ένα απόκοσμο σκηνικό.

Ένα ειδικά ανακατασκευασμένο ιταλικό πλοίο, με μοτέρ στην πλώρη και στην πρύμνη, ανέπτυσσε και πόντιζε το μεταλλικό δίχτυ προστασίας που ασφάλιζε την είσοδο του λιμένα Παρθενίου.

Διεισδύσεις στο εσωτερικό του, στο μηχανοστάσιο, στα αμπάρια, στη γέφυρα, σφαίρες παντού, ένα τεράστιο σκίσιμο στην μια πλευρά του πλοίου, εξηγεί το λόγω της βύθισης του και επιβεβαιώνει την σφοδρότητα του πολέμου.

  • Περιοχή: Παρθένι
  • Βάθος:41-51μ
  • Διείσδυση: ναί
  • Ρεύματα: μερικές φορές
  • Ορατότητα: καλή
  • Ευκολία:**